• Aega Luft
  Aega Luft

  Vatten värmepump DC Inverter

 • Aega Markvärmepump berg
  Aega Markvärmepump berg

  Sjö eller jord finns även som utbytesvärmepump

 • Aega Polar Luft
  Aega Polar Luft
  Vatten värmepump, producerar värme ner till -20˚
 • Aega Ackumulatortank
  Aega Ackumulatortank
  Förberedd för sol och ved m.m.
 • Aega fjärrvärmemottagare
  Aega fjärrvärmemottagare
  Ger dig som har fjärrvärme möjlighet att addera sol och ved m.m.
 • Rökgasväxlare
  Rökgasväxlare
  Gör att din braskamin kan kopplas till en ackumulatortank.
 • Aigis
  Aigis
  Styr och reglersystem för villor
 • Aigis
  Aigis
  Automation för fastigheter

Intelligent värmeregulator för småhus

Boendet blir trivsammare när värmen är anpassad efter behov, jämn oavsett temperaturen ute. Man spar energi med rätt tempererat vatten, för att hålla rätt rumstemperatur. Intelligent regulator som tar hänsyn till byggnadens olika konstruktioner för att hålla rätt värme vid rätt tid.

 • Spar energi
 • Garanterar jämn rums- temperatur
 • Passar för alla vattenburna värmesystem
 • Fler mätningar och larmfunktioner
 • GSM- kommunikation
 styr1

Ouman har mer än 20 års erfarenhet att tillverka värmeregulatorer. Lätthanterliga och säkra funktioner har alltid varit grundidén för konstruktionen, vilket kommer till kundens nytta och är en framgång för Ouman. Föregångaren EH-80 finns i över 100 000 hushåll och nu kommer vi med efterföljaren som motsvarar behovet i dag. Vi har med funktioner vilka kommer att täcka behovet många år framöver.

Lätt att installera

EH–800 passar för de flesta system med vattenburen värme, befinliga ventiler som Esbe (VRG) och Belimo. Vi har monteringssatser för dessa. Lätt att montera utan specialverktyg. Du kan själv installera.
styr3

Lätt att ta i funktion

EH-800 har alla inställningar som behövs för värmereglering. Färdig att ta i funktion. Vid start första gången, välj via display reglersätt och därefter är regulatorn färdig att använda.


I regulatorn finns följande reglersätt med alla inställningar:

 • Golvvärme
  - normala utrymmen
  - fuktiga utrymmen (lite värme även sommartid)
 • Radiatorer
  - normal kurva
  - brantare kurva när värmebehovet är högre än i normala hus
 • Betonggolv, under byggtiden, kontrollerad temperaturökning
 • Konstant temperaturreglering till ex. laddning av tank

EH-800 reglerar automatiskt till rätt fram- ledningstemperatur oavsett vilken ute- temperatur som råder. styr4
Varefter utemtemperaturen ändras, känner EH-800 om man skall öka eller sänka framledningstempeturen. Rumstemperturen kommer att hålla sig konstant oavsett ute- temperaturen. styr5

 

För alla bakomliggande funktioner (fabriksinställda börvärden), ligger Oumans långa erfarenhet att tillverka och utveckla produkter. Alla fabriksinställningar kan kunden själv ändra om så önskas. Stor lättläst display Enkelhet, stor display är en av förutsättningarna för att lätt kunna överblicka funktioner som behövs.

Historik av mätningar visas grafiskt, här visas ex.vis hur värmen har fungerat under natten och vad utetemperaturen har varit.

styr6 styr7

Utökat tidsprogram

Sänkningar som påverkar värmeåtgången är möjliga att programmera via veckoprogrammet vecka/ dag/ tid.
Via avvikelsekalendern kan man programmera semestertid och speciella dagar som man känner till i förväg, för att spara energi

Dynamisk reglerkurva

Utetemperatur och framledningstemperaturs inverkan kan man se i display som en reglerkurva. När temperatur ute stiger, minskar värmebehovet och tvärtom när temperaturen sjunker. Om du ändrar inställningar kommer detta att synas direkt i displayen.
Regulatorn tillåter inte felaktiga inställningar och kommer att göra automatisk ändring. Du kan även välja 5-punktskurva.

 

GSMMOD5 -modem

styr8Med hjälp av modem, kan du kommunicera med regulatorn. Man kan kontrollera anläggningens funktion via GSM-telefon och vid behov kan man få larm till sin mobil om det skulle bli driftstörningar.

Man kan ändra tidsstyrningar och hemma/borta funktioner via GSM (SMS textmeddelande). Hemma-/Borta- inkoppling spar energi och fungerar via GSM. Enkel kontroll av sin anläggning, även när man är inte hemma.

Lägga till mätningar och larmer!

Med hjälp av extra kabel kan man få 2 st extra mät- eller larmpunkter (mätningar 3 och 4). Lägga till mätningar och larmer! Med hjälp av extra kabel kan man få 2 st extra mät- eller larm- punkter (mätningar 3 och 4).

Typiska användarfunktioner: - rumstemperaturmätning - returvattenmätning - övrig mätning (t.ex. pannans temperatur) - Hemma/ borta -omkopplare - Larmkontaktfunktion (t.ex.brännare, tryck eller något annat anslutet larm.)

Man kan ställa in undre eller övre larmgräns. Alla anslutna punkter är avläsningsbara via GSM (SMS textmeddelande).

 • Aigis AB

  Ringvägen 27B
  Besök: Nordfelds Väg 9
  645 51 Strängnäs
 • Kontakt

  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Tel. +46(0)152-170 90
 • Produkter

  Aega Värmepumpar
  Aega Akumulator tankar
  Fjärrvärme Undercentral
  Rökgasväxlare
 • logga bottom